Ansmann C 2x2500mah NiMh

29,90.
0

NiMH- C / HR14 / 1.2V
-
- 2500 /, 2
- -
-

?