Think Tank Skin Strobe V2.0

89,90.
, : 0.1 , : -

 

: 8 .
: 15 .
0

Think Tank Skin Strobe V2.0 .

 

:
item DWR
item
item
item3-
item

item

 

 

100
, 10,2 x 22,9 x 7,6 ( )
-

 

-
-