Sony LCS-SL10

79,90.
0

NEX , . , .
-
"", . , . , 20, 97
1